Aktualności

30/07/2014

Pojawiła się błyszczka jarzynówka

Coraz częściej na plantacjach buraka cukrowego można zauważyć pojawienie się błyszczki jarzynówki.

Czynnikiem wpływającym na pojawienie się tego szkodnika jest wysoka wilgotność od kwietnia do czerwca (opady powyżej 100 mm) oraz wysokie temperatury (średnia 25-29˚C).Gąsienica pojawia się od połowy czerwca i lipca. Żeruje nocą  wygryzając dziury na blaszkach liści. W przypadku większej jej liczebności może dojść do powstania gołożerów. Silne uszkodzenia wpływają z kolei na jakość korzenia. Próg szkodliwości to 10 gąsienic na pięciu roślinach lub 10 na m².  Populację tego szkodnika można ograniczyć poprzez stosowanie płodozmianu, orki zimowej oraz likwidując chwasty, które są pożywką dla osobników dorosłych.

Dziury na liściach buraka cukrowego efektem żerowania gąsienic.

Ciemnoziemiste odchody na liściu buraka cukrowego.

Gąsienica błyszczki jarzynówki