Aktualności

02/08/2023

Pierwsze wyniki prób oceniających masę i jakość korzeni buraka

Tak jak w latach poprzednich w tygodniach od 31 do 41 (co 2 tygodnie) pobierane są próby oceniające masę i jakość korzeni buraka. Na taką próbę składa się 20 buraków z dwóch sąsiednich rzędów, które są reprezentatywne dla całej plantacji. Plantacje są zlokalizowane w całym rejonie działania poszczególnych cukrowni, stale u tych samych plantatorów. Pozwala to na porównanie wyników z różnych lat. W trakcie pobierania prób mierzona jest odległość w rzędach – co pozwala na dokładne obliczenie obsady. W dalszym działaniu waży się liście i korzenie buraków. Równocześnie dokonuje się bonitacji korzeni pod kątem występowania chorób korzeni. Po tych czynnościach korzenie dostarczane są do laboratorium surowcowego celem określenia polaryzacji.

Uzyskane wyniki pozwalają na dokładniejsze oszacowanie plonu buraków, co umożliwi optymalizację terminu przeprowadzenia kampanii.

Mamy już pierwsze wyniki z prób pobranych w 31 tygodniu. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładkach:

Próby na masę i polaryzację

Choroby korzeni