Aktualności

04/05/2023

Pierwsze zabiegi agrotechniczne oraz liczenie obsady w burakach cukrowych

Wzrosła temperatura, ale występowały też opady deszczu – plantatorzy buraka cukrowego wykonują pierwsze zabiegi odchwaszczające plantacje. Krytyczny okres konkurencji ze strony chwastów odpowiada fazie pomiędzy kiełkowaniem, a wytworzeniem 6-8  liści właściwych. Występowanie chwastów w tym okresie powoduje istotne z ekonomicznego punktu widzenia straty. Teraz należy również sprawdzać czy w uprawach nie pojawiły się szkodniki. Zachęcamy do śledzenia wyników z monitoringu; https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/agrotechnika/ochrona/szkodniki/

W tym czasie możemy również policzyć obsadę i sprawdzić potencjał plonotwórczy plantacji. Najwyższe plony uzyskuje się, gdy obsada kształtuje się na poziomie 90-110 tysięcy roślin na 1 ha. W celu prawidłowego  wyliczenia obsady należy przy rozstawie rzędów 45 cm odmierzyć wzdłuż rzędów odległość 11 m i 11 cm. Następnie na wyznaczonej odległości, na dwóch sąsiadujących rzędach policzyć ilość roślin. Sumę policzonych roślin należy pomnożyć przez 1000, a uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady. Powyższą czynność należy powtórzyć w kilku miejscach plantacji. Średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla całej plantacji.