Aktualności

01/08/2019

Pobrano pierwsze w tym sezonie próby oceniające stan buraków

W tym tygodniu rozpoczęliśmy pobór prób buraków u wytypowanych przed kilku laty plantatorów. Takie analizy są dokonywane co dwa tygodnie od 31 do 41 tygodnia.

Badanie to wykonuje się we wszystkich rejonach plantacyjnych Südzucker Polska S.A. Buraki pobiera się co roku w tych samych gospodarstwach.

Corocznej ocenie i analizie podlegają:

– masa liści (g)

– masa korzenia (g)

– obsada (tys. szt./ha)

– polaryzacja (%)

Dzięki uzyskanym wynikom można ocenić wpływ uwarunkowań klimatyczno-pogodowych danego roku oraz przygotować prognozę na nadchodzącą kampanię.

Dodatkowo w każdej lokalizacji dokonywana jest ocena bonitacyjna pod kątem chorób korzeni. Porównanie danych do wielolecia, pozwala ocenić rok oraz przygotować plany kampanijne.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi wynikami prób na masę i polaryzację oraz bonitacją chorób korzeni