Aktualności

25/07/2019

Dobry czas na wapnowanie

Ważnym elementem przygotowania stanowiska pod buraki jest wapnowanie gleby. Optymalny dla buraka cukrowego odczyn to pH około 6,5.

Spadek pH poniżej 6 na polu przeznaczonym pod uprawę buraka cukrowego wskazuje na potrzebę zastosowania wapna nawozowego. Pamiętajmy, że odczyn powinien być systematycznie kontrolowany.

Burak uprawiany jest zazwyczaj na glebach zwięźlejszych, na których można stosować zarówno wapno tlenkowe, jak i węglanowe. Działanie nawozów węglanowych jest na ogół powolniejsze, ale przy dobrym rozdrobnieniu wykazują dużą reaktywność i nie ustępują nawozom tlenkowym.

Dla plantatorów dobrą opcją jest Wapno defekacyjne, produkt powstający w procesie produkcji cukru.

Dawka wapna nawozowego powinna uwzględniać zawartość wapnia oraz kwasowość stanowiska a taką informację uzyskujemy analizując glebę metodą EUF. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy wapno stosować możliwie najwcześniej czyli pod uprawki pożniwne. Daje to gwarancję dobrego wymieszania nawozu z glebą w trakcie zabiegów uprawy roli. Więcej informacji na temat działania wapna, zamówień, można uzyskać kontaktując się z naszym Doradcą.