Aktualności

18/03/2011

Porozumienie reprezentacji Plantatorów z Südzucker Polska S.A. w sprawie kontraktacji buraków na 2011

W dniu 17 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej działającej przy Südzucker Polska S.A.

Strona reprezentująca Südzucker Polska S.A. zaprezentowała propozycję treści umowy kontraktacyjnej, która będzie oferowana do podpisu od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 10 marca br.
Reprezentujący Plantatorów przedstawiciele Związków Plantatorów Buraka Cukrowego zasiadający w Komisji Porozumiewawczej jednogłośnie stwierdzili, że jest to umowa mniej korzystna i równocześnie zaakceptowali i zalecają do stosowania treść umowy kontraktacyjnej w dotychczasowym kształcie.
Podpisanie umowy w dotychczasowej treści jest możliwe do dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa.