Aktualności

02/03/2011

Środki ochrony roślin na 2011 rok.

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i Plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) przygotowali listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz uzgodnili zasady ich dystrybucji.

W roku 2011 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1200 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:

W dniu 1 marca 2011 odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru – Südzucker  Polska S.A. podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy  Südzucker Polska S.A.  na 2011 rok.

Herbicydy:
Agil 100 EC
Akord 180 OF
Betanal Elite 274 EC
Focus Ultra 100 EC
Forte 430 SC
Goltix 700 SC
Graman 050 EC
Kemifam S kon. 320 EC
Kemiron Konc 500 SC
Lontrel 300 SL
Metron Konc. 500 SC
Oblix MT 500 SC
Pilot 10 EC
Powertwin 500 SC
Pyramin 65 WG
Sarbeet Duo 160 EC
Targa Super 05 EC
Torero 500 SC

Insektycydy:
Bulldock 025 EC
Proteus 110 OD

Fungicydy:
Duett Ultra 497 SC
Horizon 250 EW
Optan 183 SE
Orius 250 EW
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne:
Basfoliar 36 E
Foliarel (Bor 21%)
Foliarel (QS21)
Solubor DF

Stymulatory  wzrostu:
Asahi SL
Toil

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”.
Przebieg pogody na razie nie wskazuje na szybkie nadejście wiosny ale jak to z pogodą, wszystko jest możliwe.
Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu  oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.