Aktualności

28/07/2015

Próby buraków do oceny masy i jakości

W tym tygodniu rozpoczęliśmy pobór prób buraków u wytypowanych przed kilku laty plantatorów. Takie analizy są dokonywane co dwa tygodnie od 31 do 41 tygodnia.

Badanie to wykonuje się we wszystkich rejonach plantacyjnych grupy Südzucker Polska S.A. Buraki pobiera się co roku w tych samych gospodarstwach.

Coroczne ocenie i analizie podlegają:

-masa liści (g)

-masa korzenia (g)

-obsada (tys. szt./ha)

-polaryzacja (%)

Dzięki uzyskanym wynikom można ocenić wpływ uwarunkowań klimatyczno-pogodowych danego roku oraz przygotować prognozę na nadchodzącą kampanię.

Dodatkowo podczas poboru prób w każdej lokalizacji dokonywana jest ocena bonitacyjna pod katem chorób korzeni. Porównanie danych wieloletnich pozwala ocenić rok oraz przygotować plany kampanijne.