Aktualności

24/07/2015

Próby glebowe – jak i dlaczego warto je zrobić

Okres żniw to właściwy moment na zaplanowanie i przygotowanie stanowiska pod uprawę buraków w kolejnym sezonie agrotechnicznym.

Decyzję o wyborze stanowiska warto podjąć po wykonaniu analiz gleby metodą EUF (Elektro Ultra Filtracji), która analizuje przemieszczanie się jonów w roztworze wodnym do elektrod o odpowiednim ładunku, dzięki czemu możemy określić ilościową i jakościową zawartość podstawowych składników w glebie. Biorąc pod uwagę wyniki analizy zawartości  azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, siarki i boru, możemy  precyzyjnie określić jakie nawozy i w jakim terminie należy zastosować, aby osiągnąć pełny potencjał plonowania. Zarówno przenawożenie  jak i  niedobór składników w różnych okresach wegetacji ogranicza wzrost rośliny, obniża plon cukru i pogarsza jakość.

Reprezentatywną próbkę (jedną na ok 3-5ha), należy pobrać z pola z dojrzałym technologicznie przedplonem (pszenica – inne zboża) lub natychmiast po jego zbiorze. Ważne jest aby pole nie było spulchnione (brak uprawek), a próba była reprezentatywna (ok. 25 nakłuć po przekątnej pola), pobrana laską glebową z profilu glebowego (do ok. 30 cm). Z wielu próbek sporządza się jedną (ok. 0,5 kg), koduje i wysyła za pośrednictwem Doradców SZP do laboratorium. Po ok. 2-3 tygodniach od dnia pobrania próby, plantator otrzymuje wyniki analizy i zalecenie nawozowe.

Kliknij, aby pobrać tablicę w większym rozmiarze