Aktualności

22/07/2019

Próby glebowe – jak i dlaczego warto je zrobić?

Okres żniw to właściwy moment na zaplanowanie i przygotowanie stanowiska pod uprawę buraków w kolejnym sezonie agrotechnicznym.

 Decyzję o wyborze stanowiska warto podjąć po wykonaniu analiz gleby metodą EUF (Elektro Ultra Filtracji), która pozwala określić ilościową i jakościową zawartość podstawowych składników oraz co jest bardzo ważne, poziom próchnicy w glebie. Biorąc pod uwagę wyniki analizy zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, siarki, i boru, możemy precyzyjnie określić jakie nawozy i w jakim terminie należy zastosować, aby osiągnąć pełny potencjał plonowania. Zarówno przenawożenie jak i niedobór składników w różnych okresach wegetacji ogranicza wzrost rośliny, obniża plon cukru i pogarsza jakość surowca. Próbę pobieramy z pola na którym znajduje się technologicznie dojrzały przedplon lub zaraz po jego zbiorze. Ważne jest, aby pole z którego pobierana jest próba nie było spulchnione (brak uprawek). Próbka powinna składać się z ok. 25 ukłuć wykonanych laską glebową po przekątnej pola. Po wymieszaniu pobranej gleby sporządzamy jedną reprezentatywną próbę. Wszystkie dotychczasowe wyniki analiz prób glebowych EUF wraz z zaleceniami  oprócz wersji papierowej są dostępne na Portalu Surowcowym. Szczegółowych informacji udzielają nasi Doradcy.