Aktualności

18/02/2014

Przedstawiciele Südzucker Polska S.A. spotkali się z Plantatorami w Rzeszowie.

Wzorem lat ubiegłych w dniu 14.02.2014r. w auli wykładowej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie dla Plantatorów buraków cukrowych rejonu cukrowni Ropczyce i Strzyżów z przedstawicielami Südzucker Polska S.A.

Pan Marek Wójcik, Członek Zarządu Südzucker Polska S.A. przekazał bieżące informacje na temat sytuacji w koncernie i w Polsce. Następnie Pan Mariusz Pawełek, Dyrektor ds. surowcowych przedstawił wyniki minionej kampanii. Na koniec Pan Zbigniew Izdebski, Regionalny dyrektor ds. surowcowych poddał ocenie miniony sezon agrotechniczny oraz przedstawił wyniki doświadczeń ścisłych, jakie od lat prowadzone są przez Koncern.

Miniona kampania okazała się znowu bardzo pomyślna dla Plantatorów współpracujących z Südzucker Polska S.A. Rekordowe plony jakie od lat osiągają, stawiają naszych rolników w gronie najlepszych w Polsce i Europie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w 2017 roku zniesione zostaną kwoty cukru wraz z całym systemem regulującym produkcję. Ilości buraków i cukru oraz ich ceny podlegać będą regulacjom rynkowym. Aby przygotować się do rzeczywistości po 2017 roku Südzucker Polska S.A. opracował strategię rozwoju, która ma na celu podniesienie efektywności w obszarze uprawy buraka cukrowego. Wszystko to ma na celu zwiększenie opłacalności i wzmocnienie pozycji Plantatorów na rynku europejskim.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w czasie której plantatorzy mieli okazję zadać pytania i uzyskać odpowiedzi od przedstawicieli Koncernu. Do najczęściej poruszanych tematów należała przyszłość uprawy buraków cukrowych na terenie Polski oraz temat rozliczeń za minioną kampanię.

Spotkanie było również okazją do wyróżnienia dwóch plantatorów, którzy w ubiegłej kampanii uzyskali najlepsze wyniki:

Pan Jacek Antosiewicz z miejscowości Olbięcin
Plon cukru 20,14 t/ha

Pan Marek Janeczko z miejscowości Teptiuków
Plon cukru 20,88 t/ha

Obaj panowie zgodnie stwierdzili, że receptą na sukces  jest zrównoważone nawożenie, terminowe opryski oraz jak najpóźniejszy zbiór.