Aktualności

08/04/2022

Przedwschodowe stosowanie glifosatu na plantacjach buraka cukrowego

Ostatnie załamanie pogody spowodowało powolny rozwój siewek buraka cukrowego, natomiast na plantacjach posianych w 12 i 13 tygodniu pojawiły się pierwsze chwasty. Wycofanie z użycia dużej grupy substancji czynnych stosowanych w ochronie herbicydowej buraka cukrowego bardzo zawęziło wybór skutecznych rozwiązań.

Chcąc uzyskać wyższy stopień efektywności ochrony herbicydowej plantacji można zastosować przed wschodami buraka preparaty zawierające glifosat.

Podstawowe zasady związane z zastosowaniem tego herbicydu przy uprawie buraków to :

  1. Zabieg wykonujemy w temperaturze powyżej  5˚C, gdy nie są prognozowane przymrozki.
  2. Chwasty, które chcemy zwalczyć powinny mieć widoczne, wykształcone części zielone liści.
  3. Woda powinna być miękka z adiuwantem (siarczan amonu) w dawce ok. 150 l wody/ha.
  4. Na plantacjach zasianych, oprysk wykonujemy nie później, niż 3 dni przed spodziewanymi wschodami buraków.

Pamiętajmy również, że prawidłowo wykonany zabieg glifosatem daje czystość plantacji zasianej w mulcz.