Aktualności

06/04/2022

Uprawa buraków w technologii  Conviso Smart

Obecnie trwają intensywne siewy buraków cukrowych. W czasach ograniczania substancji aktywnych,  coraz większą popularnością wśród plantatorów, cieszą się odmiany w technologii Conviso Smart. Obecnie na liście rekomendowanej Südzucker Polska są trzy odmiany w tej technologii. Przy wysiewie tych nasion należy pamiętać, by nie  mieszać ich  z odmianami tradycyjnymi. Zastosowanie herbicydu Conviso One na odmiany klasyczne spowoduje ich poważne uszkodzenie. Preparat Conviso One zawiera dwie substancje aktywne w formie zawiesiny olejowej, dzięki czemu działa zarówno przez glebę jak i liście. Aby metoda była skuteczna kluczowe jest terminowe wykonanie zabiegów. W przypadku dawek dzielonych pierwszy zabieg 0,5 l/ha, należy wykonać, gdy komosa biała, która jest rośliną wskaźnikową ma  maksymalnie 2 liście właściwe. Kolejny zabieg 0,5 l/ha po 10-14 dniach. W przypadku zastosowania jednej dawki 1,0 l/ha, komosa powinna mieć maksymalnie 4 liście właściwe. Aby zwiększyć skuteczność zabiegów, szczególnie w czasie suszy czy chłodów, powinniśmy  dodawać adjuwant olejowy, który poprawi  wchłanianie herbicydu.

W całym okresie wegetacji, plantacje należy monitorować pod kątem wystąpienia pędów nasiennych. Pośpiechy  należy bezwzględnie usuwać jeszcze przed wytworzeniem nasion, gdyż burakochwasty wytworzone z nasion Conviso, nie będą zwalczane przez preparat Conviso One, ani przez inne herbicydy stosowane w tradycyjnej ochronie buraka.

 Przy planowaniu wykopków należy pamiętać, że te odmiany w tej technologii osiągają pełną dojrzałość  i  wykorzystują swój potencjał plonotwórczy nieco później, po połowie października. Dlatego nie należy ich planować na dostawy wczesne.  Szczegółowe informacje  na temat  technologii są dostępne w instrukcjach, które można uzyskać przy odbiorze nasion lub bezpośrednio u naszych Doradców.