Aktualności

30/04/2020

Przesiewać czy nie przesiewać?

Zima bez śniegu, długotrwały brak opadów oraz nocne przymrozki spowodowały, że na wielu plantacjach zrobiły się trudne warunki do wschodów – zwłaszcza u tych plantatorów, którzy poczekali z siewami lub zasiali w przesuszoną glebę.

Takie okoliczności zawsze powodują niepewność, czy plantację nie należy przesiać. Zapowiadane opady deszczu mogą zmienić tą sytuację.

Główna zasada przy decydowaniu się na ewentualny przesiew buraków mówi, że jeżeli obsada roślin na plantacji jest w miarę równomierna i wynosi powyżej 45 tys./ha to przesiew jest nieuzasadniony.

Druga informuje, że każdy przesiew to dodatkowe koszty i niepewność, jak ukształtuje się pogoda po przesiewie, czy w wyższych temperaturach nie uaktywnią się szkodniki.

Trzecia z kolei przelicza straty plonu i jakości wynikające z opóźnienia siewu buraków w odniesieniu do terminu optymalnego (1,2% plonu cukru na dobę mniej w przypadku siewów w maju).

Przesiew to ostateczność, dodatkowe koszty i brak gwarancji, że osiągniemy pożądany efekt.
Bierzmy te argumenty pod uwagę, a plan ewentualnych działań konsultujmy z Doradcami.