Aktualności

30/04/2020

Uwaga, mamy naloty mszyc

Ocieplenie i lokalne opady spowodowały ożywienie wśród szkodników. Na plantacjach buraków cukrowych pojawiły się pierwsze naloty mszycy trzmielinowo-burakowej. Do uchwycenia momentu nalotu form uskrzydlonych wykorzystujemy specjalne pułapki w kolorze żółtym.

Formy uskrzydlone dają początek pokoleniu dzieworodnych mszyc rozmnażających się następnie przez całe lato. Tworzą one liczne kolonie na pędach wierzchołkowych i spodniej części liścia. Mszyce silnie uszkadzają młode liście, powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Poza osłabieniem roślin – co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonu, roznoszą również wirusy żółtaczki. W chwili obecnej wskazany jest częsty monitoring, czyli obserwacja plantacji. https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/szkodniki,100.htm

Jako próg szkodliwości przyjmuje się średnio co najmniej 15% zasiedlonych roślin na danej plantacji. Po przekroczeniu progu szkodliwości należy wykonać zabieg preparatem posiadającym rejestrację do zwalczania mszyc w burakach cukrowych: Danadim 400 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Diego 400 EC, Diego Pro 400 EC, Hunter S 400 EC, Insektor 400 EC, Markiz 400 EC

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.