Aktualności

16/07/2020

Rozpoczynamy pobieranie prób na masę i polaryzację

Wzorem lat ubiegłych, na przełomie lipca i sierpnia rozpoczynamy pobieranie próby na masę i polaryzację. Pierwsze buraki zostaną poddane ocenie w 31 tygodniu. Kolejne próby będą wykonywane w dwutygodniowych odstępach w 33, 35, 37, 39 i 41 tygodniu.

Badania te będą wprowadzone we wszystkich rejonach plantacyjnych, w tych samych gospodarstwach co w latach poprzednich.

Ocenie będzie podlegać:

– masa liści (g)

– masa korzenia (g)

– obsada roślin (tys. szt./ha)

– polaryzacja (%)

Dodatkowo każda próba będzie poddana ocenie bonitacyjnej, pod kątem występowania chorób korzeni. Dzięki uzyskanym wynikom będzie można oszacować ilość surowca do skupu oraz przygotować plany kampanijne.