Aktualności

09/07/2020

Szkody łowieckie w uprawie buraka cukrowego

Każdego roku na plantacjach buraka cukrowego występują szkody powodowane przez żerowanie zwierzyny łownej, głównie przez dziki, jelenie i sarny.

Uszkodzenia występują przez cały okres wegetacji. Polegają na zgryzaniu liści i wykopywaniu korzeni buraka. Szkody występują placowo niejednokrotnie uszkadzane są znaczne powierzchnie plantacji.

Zapobieganie szkodom łowieckim polega na stosowaniu: odstraszaczy zapachowych (np. Hukinol), odstraszaczy dźwiękowych (armatki lub sznury hukowe) i ultradźwiękowych. W przypadku występowania dużych populacji zwierzyny leśnej stosuje się grodzenie plantacji pastuchami elektrycznymi.

Występujące szkody łowieckie zgłaszamy na piśmie, w terminie 7 dni od wystąpienia szkody, do właściwego Urzędu Gminy, który powiadamia dzierżawcę obwodu łowieckiego. Dzierżawca (najczęściej Koło Łowieckie) zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z szacowania szkody i wypłaty odszkodowania. Często Koła Łowieckie udzielają pomocy przy zabezpieczaniu pól wydając rolnikom środki zapachowe lub pastuchy elektryczne.