Aktualności

30/03/2022

Siew buraków i ochrona przed szkodnikami

Siewy buraków cukrowych są mocno zaawansowane, dlatego rozpoczynamy monitoring szkodników. Każdy Doradca ma dwie wyznaczone plantacje do prowadzenia tego procesu.

Okres wschodów jest bardzo ważnym etapem wegetacji, ponieważ szczególnie młode siewki są narażone na uszkodzenia przez szkodniki takie jak : szarek komośnik, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka oraz mszyce.

W każdym rejonie plantacyjnym na monitorowanych plantacjach, zostaną ustawione żółte naczynia oraz pułapki feromonowe. Pułapki te w skuteczny sposób pozwolą zaobserwować czy na obsianych polach istnieje zagrożenie szkodnikami.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu szkodliwości, poinformujemy natychmiast plantatorów o potrzebie wykonania zabiegu insektycydem.

Szczególnie będziemy obserwować czy na polach nie występuje bardzo groźny szarek komośnik.

Pamiętajmy również że :