Aktualności

11/03/2019

Siewy buraków rozpoczęte!

W dniu 8 marca 2019 zostały zasiane pierwsze plantacje buraków cukrowych.

Termin siewu powinien być możliwie jak najwcześniejszy, ściśle powiązany z warunkami pogodowymi i stanem gleby, tak aby maksymalnie wydłużyć okres wegetacji. Gleba nie może być zbyt wilgotna, a jej temperatura w warstwie ornej powinna być w granicach 6 – 8OC. Prawidłowy siew wymaga od operatora zachowania odpowiedniej prędkości jazdy, tak by uniknąć toczenia się nasion w rzędzie i złego ich przykrycia ziemią.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wygodę i wydajność dalszych prac na polu jest prawidłowe zaplanowanie ścieżek technologicznych, odpowiednio do sprzętu jakim dysponujemy w gospodarstwie. Ułatwi to wykonywanie zabiegów agrotechnicznych i zapobiegnie ewentualnemu niszczeniu obsady podczas wykonywania zabiegów. Odstęp pomiędzy ścieżkami przejazdowymi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18 – 24 metry), tak by możliwe było równomierne pokrycie całej plantacji cieczą ochronną. W przypadku aplikowania nawozów zasięg pracy rozsiewacza jest zwykle wielokrotnością szerokości belki opryskiwacza (36 – 48 metrów), przez co nawożenie może odbywać się z co drugiej ścieżki technologicznej.

Dokonując siewu buraków należy dobrze zaplanować uwrocia, tak by kombajn wykonujący zbiór miał możliwość swobodnego nawracania. W przypadku zbioru buraków kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci powinna stanowić sześć przejazdów siewnika (16,2 m).
W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą. Zachęcamy również do obejrzenia filmu dotyczącego tematyki przygotowania glebysiewu buraków.