Aktualności

07/03/2019

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2019 rok w Südzucker Polska S.A. zakończone

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2019 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1000 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 06 marca 2019 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara. Obecnie Südzucker Polska S.A. podpisze z wybranymi przez Komisję dystrybutorami umowy, określające zasady zaopatrzenia plantatorów w produkty z listy.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2019 rok.

Herbicydy
Agil S-100 EC
Belvedere Forte 400 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Betanal max Pro 209 OD + Metron 700 SC
Betup Trio 180 EC
Cliophar 300SL
CONVISO® ONE
Digator 100 EC
Effigo
Goltix S 700 SC
Goltix Titan 565 SC
Helion 300 SL
Jupiter 700 SC
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 SC
Lontrel 300 SL
Metafol PRO

Oblix MT 500 SC
Perenal 104 EC
Pyramin Turbo 520 S.C.
Powertwin 400SC
Safari 50 WG
Selekt Super 120 EC
Solider 150 OD
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Tanaris
Torero 500 SC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy
Decis Mega 50 EW
Proteus 110 OD
Ortus 05 SC

Fungicydy
Amistar Gold
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE
Spyrale 475 EC
Tango Star 334 SE
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne
Adob Bor
Solubor DF

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy„. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcertEU oraz bezpieczeństwem produktu.
UWAGA!!! Nabycia wyżej wymienionych środków mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane i określone w art. 28 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.