Aktualności

28/02/2011

Spotkania informacyjne w Krzyżowej i Tarnowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych przedstawiciele koncernu Südzucker Polska spotykając się z Plantatorami dokonali podsumowania minionego sezonu.

Konferencje odbyły się w dwóch lokalizacjach na terenie Polski południowej:
>> w Krzyżowej –  23  lutego dla Plantatorów rejonu Śląsk
>> w Tarnowie  –   24  lutego dla Plantatorów rejonu Południowy Wschód

Podczas spotkań poruszone zostały następujące tematy:
1. Informacje z koncernu Südzucker – omówił Prezes Zarządu Südzucker Polska Dr. Rainer Schechter.
2. Wyniki kampanii 2010/11 – przedstawił dyrektor Mariusz Pawełek.
3. Ocena minionego sezonu agrotechnicznego z prezentacją wyników doświadczeń w Grupie Südzucker Polska – omówiona została przez dyrektora Zbigniewa Izdebskiego.
Uczestnicy spotkania otrzymali również informacje na temat nowości w umowie  kontraktacyjnej na rok 2011 oraz zasad kontraktacji. Poruszono temat stanu prawnego obowiązujących regulacji w Polsce oraz stanu prac nad Porozumieniem Branżowym i zapowiadanym Rozporządzeniem Ministra. Zauważało się, że są wśród Plantatorów osoby, które budują swój kapitał podając Plantatorom półprawdę lub wręcz nieprawdę.
Ostatnim etapem spotkania była dyskusja, podczas, której Plantatorzy mieli okazję zadawać pytania zarówno Prezesowi koncernu jak i dyrektorom. Plantatorzy otrzymali pełną informację o działalności koncernu i planach na przyszłość. Jak zawsze nie wszystkie odpowiedzi wzbudzały aplauz i zadowolenie. Dzisiaj są dobre ceny cukru, pszenicy, rzepaku, kukurydzy ale czy zawsze tak będzie a szczególnie jesienią? W dyskusji przewijał się temat ubiegłej kampanii i wyników które nie dla wszystkich były zadawalające. Widać było zróżnicowanie nastrojów w zależności od uzyskanych wyników w minionej kampanii. Wpływ pogody był bardzo istotny i zróżnicował plony w rejonach. Kontraktacja trwa, inspektorzy służą pełną informacją na temat warunków ale i doradzają jak ustrzec się od problemów, które w ubiegłym roku zabrały plon i jakość.
W  spotkaniach uczestniczyło około 800 Plantatorów.
W tym roku Zarząd  postanowił wyróżnić pięciu Plantatorów, którzy osiągnęli w swoich rejonach najlepsze wyniki.

Mamy nadzieję, że rok 2011 będzie rokiem w którym pogoda będzie dla nas łaskawa a wówczas pokażemy na co nas stać.

Spotkanie w Krzyżowej – 23 luty 2011r.

Spotkanie w Tarnowie – 24 luty 2011r