Aktualności

05/03/2015

Spotkanie informacyjne w Rzeszowie

W dniu 4 marca w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne dla plantatorów kontraktujących buraki dla Südzucker Polska S.A. z rejonów plantacyjnych Ropczyc i Strzyżowa.

Przedstawiciele Südzucker Polska S.A. w osobach Marek Wójcik – Członek Zarządu, Mariusz Pawełek – Dyrektor ds. Surowcowych, Zbigniew Izdebski – Regionalny Dyrektor ds. Surowcowych przedstawili bieżące informacje z działalności koncernu i branży cukrowniczej oraz podsumowali minioną kampanię 2014/15r.

Dla całej Grupy Südzucker a tym samym również dla plantatorów kampania 2014/15 okazała się rekordowa jeśli chodzi o długość, plony i ilość wyprodukowanego cukru.

Strategia koncernu na najbliższy okres przewiduje dalsze obniżanie kosztów uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru aby w przypadku uwolnienia rynku cukru i zniesienia kwot produkcyjnych produkcja cukru z buraków cukrowych była nadal opłacalna. Dlatego przyszłość będzie należała do tych rolników, którzy wykażą się największą konkurencyjnością w uprawie osiągając wysokie plony cukru z hektara.

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas spotkania nagrodzono plantatorów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w swoich rejonach.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Pan Sajdera Bogusław z miejscowości Pawłów z plonem buraków 127,86 t/ha
i plonem cukru 22,50 t/ha

oraz
Gospodarstwo Rolne Tomasz Nowak  z miejscowości Werbkowice z plonem buraków
108,47 t/ha i plonem cukru 18,66 t/ha.

Wyróżnionym Plantatorom serdecznie gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów w uprawie buraka cukrowego w przyszłości.

Pod koniec spotkania odbyła się tradycyjna dyskusja podczas, której Plantatorzy zadawali pytania przedstawicielom SZP. Pytaniom towarzyszyła troska o przyszłość uprawy buraków w rejonie Pd. Wsch.