Aktualności

06/03/2015

Wykaz firm rekomendowanych do siewu w 2015 roku

Po zakończonych zbiorach w gospodarstwach rolnych nastał trochę spokojniejszy okres sprzyjający przeglądom i konserwacji sprzętu agrotechnicznego.

Kontrola stanu siewnika powinna być nieodzownym działaniem każdego rolnika, ponieważ warunkuje ona prawidłowe i harmonijne przeprowadzenie siewu. Siew sprawnym, dobrze skalibrowanym siewnikiem przekłada się na dobrą obsadę i bezproblemowy zbiór plonu.

W roku 2015 po raz kolejny Südzucker Polska przy udziale specjalistów dokonała oceny stanu technicznego siewników przeznaczonych do świadczenia usług siewu podczas nadchodzącego sezonu agrotechnicznego. Pozytywnie ocenione i dopuszczone do pracy siewniki zostały oznaczone specjalną naklejką certyfikującą dana maszynę i są rekomendowane do świadczenia usług.

Przejdź do wykazu firm rekomendowanych do siewu w 2015 roku >>>