Aktualności

01/03/2010

Spotkanie informacyjne.

Podobnie jak w latach ubiegłych koncern Südzucker Polska zorganizował dla swoich Plantatorów spotkanie informacyjne.

Konferencja miała  miejsce w dwóch lokalizacjach na terenie Polski południowej:
* w Tarnowie  –   23 lutego dla Plantatorów rejonu Południowy Wschód
* w Krzyżowej –   26  lutego dla Plantatorów rejonu Śląsk

Poruszone zostały następujące tematy:
1. Informacje z koncernu Südzucker – które omówił Prezes Zarządu Südzucker Polska dr Rainer Schechter
2. Wyniki kampanii 2009/10 – które przedstawił dyrektor Mariusz Pawełek
3. Ocena minionego sezonu agrotechnicznego i prezentacja wyników doświadczeń w Grupie Südzucker Polska – omówiona przez dyrektora Zbigniewa Izdebskiego.
Uczestnicy spotkania otrzymali również ogólne informacje na temat umowy kontraktacyjnej na rok 2009/2010, jak również warunków kontraktacji.
Ostatnim etapem spotkania była dyskusja, podczas, której Plantatorzy mieli okazję zadawać pytania zarówno Prezesowi Koncernu jak i pozostałym prelegentom.
W każdym spotkaniu uczestniczyło ponad 400 rolników czyli w sumie około 800 Plantatorów. Reprezentowali oni ok. 25% powierzchni uprawy buraka cukrowego w Grupie. Plantatorzy Ci podczas minionej kampanii osiągnęli plony znacznie powyżej 60 ton z hektara.

Dla wielu uczestników rok 2009 był rokiem bardzo dobrym w którym burak cukrowy przyniósł wymierne dochody.
Jaki będzie ten sezon? Mamy nadzieję, że nie gorszy, czego życzono sobie na zakończenie konferencji.