Aktualności

10/03/2010

Środki ochrony roślin na 2010 rok.

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska i Plantatorów przygotowali listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz uzgodnili zasady ich dystrybucji.

W roku 2010 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1200 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:

• do 800 PLN – herbicydy, insektycydy
• do 200 PLN – fungicydy
• do 200 PLN – nawozy dolistne i stymulatory

W dniu 09 marca 2010 odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy  Südzucker Polska na 2010 rok.

Herbicydy:
1. Betanal Elite 274 EC 
2. Kemifam Super Koncentrat 360 EC
3. Kemiron Koncentrat 500 SC
4. Metron koncentrat 500 SC
5. Pyramin 65 WG
6. Focus Ultra 100 EC
7. Akord 180 OF
8. Sarbet Duo 160 EC
9. Graman 050 EC
10. Gladiator 70 WG
11. Targa Super 05 EC
12. Pilot 10 EC
13. Cliophar 300 SL 
14. Lontrel 300 SL
15. Forte 430 S.C.
16. Selekt Super 120 EC
17. Powertwin 400SC
18. Torrero 500 SC 
19. Tornado 700SC
20. Kontakttwin 191 EC
21. Goltix 700 SC 
22. Agil 100 EC

Insektycydy:
1. Dursban 480 EC

Fungicydy:
1. Duett Ultra 497 SC
2. Topsin M 500 SC
3. Tebu 250EW
4. Horizon 250 EW
5. Eminent 125 SL
6. Yamato 303 SE
7. Soprano 125 S.C.
8. Orius 250 EC

Nawozy dolistne:
1. Basfoliar 36 Extra
2. Solubor DF
3. Wuxal Mikro
4. Wuxal Folibor
5. Foliarel

Stymulator i zmiękczacz:
1. Asahi
2. Toil

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”.
Przebieg pogody jak na razie nie wskazuje na szybkie nadejście wiosny, ale jak to z pogodą bywa, wszystko jest możliwe.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu  oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.