Aktualności

12/10/2020

Szarek komośnik w odwrocie?

W ostatnich latach bardzo duże straty na plantacjach buraka cukrowego spowodowane były żerowaniem szarka komośnika. Występował on wprawdzie już w latach wcześniejszych, ale w dużo mniejszym nasileniu nie powodując większych strat.

Niestety od kilku lat na plantacjach Polski Południowo – Wschodniej w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Ropczyce (a także sąsiednich Cukrowni Werbkowice i Krasnystaw) jego populacja zdecydowanie się zwiększyła. Prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są zmiany klimatyczne, bardzo wysokie temperatury wiosną i małe ilości opadów w miesiącach maj czerwiec kiedy to w glebie następuje wylęg kolejnego pokolenia szkodnika.

W obecnym sezonie wegetacyjnym sytuacja zdecydowanie się zmieniła, niższe wiosenne temperatury oraz umieszczenie na wszystkich zagrożonych plantacjach pułapek feromonowych spowodowało, że już po pierwszych wschodach można było zaobserwować zdecydowanie mniejsze żerowanie i uszkodzenia. We wrześniu w miejscach gdzie szarek komośnik spowodował straty w burakach, wykonaliśmy odkrywki glebowe aby sprawdzić jak przebiega rozwój tego szkodnika.

W 50 lokalizacjach wykonano ponad 260 odkrywek na głębokości 30 cm. Tylko w sześciu przypadkach zlokalizowano pojedyncze osobniki szarka. Prawdopodobnie mokry maj i czerwiec spowodował zniszczenie jaj i larw. Jeśli tak to jest to dobry prognostyk na przyszły sezon.