Aktualności

09/10/2020

Lokalizacja i formowanie pryzm buraków

Minął pierwszy miesiąc kampanii w trzech cukrowniach rej. Śląska. Rozpoczęła przerób cukrownia Ropczyce. Ostatni tydzień był bardzo trudny ze względu na duże opady i związane z tym problemy ze zbiorem i transportem buraków. Zdarzyły się pryzmy niewłaściwie zlokalizowane do których nie można było dojechać.

Warto przypomnieć o jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezproblemowy odbiór surowca w systemie pole-cukrownia. Tym istotnym elementem jest prawidłowe złożenie i uformowanie pryzmy buraczanej.

Cechy właściwie złożonej pryzmy to:

Miejsce pod pryzmę buraczaną powinno być wyrównane, wolne od kolein. Pryzmę należy ulokować równolegle do utwardzonej drogi. Przy wąskich drogach tylko przy możliwości bezawaryjnego przejazdu i zawracania, przy drogach publicznych tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od właściciela drogi. Ważne jest też zachowanie odpowiedniej odległości pryzmy od drogi (1-2 m). Buraków nie wolno składować na zakrętach dróg jak również obok drzew, słupów energetycznych. Przestrzeń manewrowa przed czołem pryzmy powinna wynosić ok. 12-15 m. Więcej informacji na temat zbioru i lokalizacji pryzm znajduje się: https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/informacje-ogolne-na-temat-zbioru,110.htm