Aktualności

26/03/2019

Szarek komośnik – zwalczanie w nowym sezonie agrotechnicznym

Szarek komośnik w ostatnich latach dał się znacząco we znaki plantatorom buraka cukrowego, szczególnie tym z terenu południowo-wschodniej Polski. Prowadzony monitoring w postaci płytkich odkrywek na stanowiskach na których w roku ubiegłym były buraki, potwierdza obecność chrząszczy tego szkodnika.

Na chwilę obecną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuściło do stosowania dwa środki w ochronie upraw buraków cukrowych przed tym agrofagiem: Karate Zenon 050 CS (rejestracja stała), a także Proteus 110 OD, którego rejestracja wygasa 12 lipca 2019.

W przypadku środka Karate Zeon 050 CS substancją aktywną jest lambda-cyhalotryna w ilości 50 g/l, natomiast dla środka Proteus 110 OD są to tiachlopryd (100 g/l) i deltametryna (10 g/l).

W obu przypadkach należy pamiętać, że środki zachowują skuteczność działania gdy zabieg wykonywany jest w późnych godzinach wieczornych lub nocnych, w chwili żerowania szkodnika na zielonych częściach buraka cukrowego. 

Jednocześnie w dalszym ciągu oczekujemy na decyzję MRiRW w sprawie stosowania kolejnych trzech środków w ochronie przed Szarkiem komośnikiem.

Szarek komośnik z odkrywki wykonanej w rej. Sandomierza