Aktualności

09/05/2023

Uwaga na mszyce

Buraki wcześniej zasiane wchodzą w fazę jednej – dwóch par liści właściwych. Jest to okres zagrożenia kolejnym szkodnikiem nalistnym jakim jest mszyca. Koledzy we Francji, Niemczech już potwierdzają naloty form uskrzydlonych i jej obecność na plantacjach. Mszyca rozprzestrzenia groźną chorobę wirusową jaką jest żółtaczka. Na monitorowanych plantacjach mamy rozstawione żółte naczynia – pułapki i jeszcze nie zaobserwowaliśmy form uskrzydlonych tego szkodnika. Przypominamy, że zwalczamy formy uskrzydlone i bezskrzydłe. Do zwalczania mszyc w burakach mamy dopuszczone następujące insektycydy Decis Mega 50 EW – 0,2l/ha, Delta 50 EW – 0,2l/ha, Teppeki 50 WG – 0,15kg/ha i do 23 sierpnia Mospilan 20 SP – 0,2l/ha, Movento 100SC – 0,75l/ha. Zalecamy śledzenie naszej strony z monitoringiem https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/agrotechnika/ochrona/szkodniki/ , obserwowanie własnych plantacji i częsty kontakt z Doradcami.