Aktualności

02/03/2016

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2016 w Südzucker Polska S.A. zakończone

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i Plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2016 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1500 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy: 
• do 900 PLN – herbicydy, insektycydy 
• do 300 PLN – fungicydy 
• do 300 PLN – nawozy dolistne, adiuwanty, stymulatory

W dniu 1 marca 2016 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. 
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru – Südzucker Polska S.A. podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy Südzucker Polska S.A. na 2016 rok.

Herbicydy

Agil S-100 EC
Agenor 450 SL
Beetup Compact 160 SC
Beetup Trio 180 EC
Belvedere Forte 400 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Burakomitron 700 SC
Cliophar 300SL
Domino 700 S.C.
Effigo
Ethofol 500 SC
Faworyt 300 SL
Forte 430 SC
Fusilade Forte 150 EC
Goltix 700 SC
Goltix S 700 SC
Goltix Titan 565 SC
Helion 300 SL
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 SC
Klinik 360 SL
Kosynier 420 SC
Lontrel 300 SL
Metafol 700 S.C.
Metron 700 SC
Oblix MT 500
Perenal 104 EC
Pilot Max
Powertwin 400 SC
Pyramin Turbo 520 SC
Safari 50 WG
Select Super 120 EC
Supero 050 EC
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Torero 500 SC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy

Bulldock 025 EC
Decis Mega 50 EW
Proteus 110 OD
Pyrinex 480 EC
Markiz 400 EC

Fungicydy

Acanto 250 SC
Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE
Tango Star 334 SE
Moderator 303 SE
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne

Adob Bor
Basfoliar 2.0 36 E
Bor Extra 21
Foliq Bor
Foliq Mikromix
OSD Mineral
Profi Bor
Solubor DF
Terra Sorb Foliar
Stymulatory Adiuwanty
Asahi SL
Desol
Geomar Multoleo
Microstar PZ
Rosahumus
Viflo Cal S

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją SAI, ISCC oraz bezpieczeństwem produktu.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.