Aktualności

26/02/2018

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2018 rok w Südzucker Polska S.A. zakończone

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2018 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1000 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 26 lutego 2018 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. 
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara. Obecnie Südzucker Polska S.A. podpisze z wybranymi przez Komisję dystrybutorami umowy, określające zasady zaopatrzenia plantatorów w produkty z listy.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2018 rok.

Herbicydy
Agil S -100 EC
Akord 180 OF
Beetup Trio 180EC
Belvedere Forte 400 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Cliophar 300SL
Digator 100 EC
Domino 700 SC
Effigo
Fusilade Forte 150 EC
Goltix -S 700 SC
Goltix Titan 565 SC
Helion 300 SL
Jupiter 700 SC
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 SC
Kosynier 420 SC
Lontrel 300 SL
Metafol 700SC
Metron 700 S.C.
Oblix MT 500SC
Perenal 104 EC
Pyramin Turbo 520 SC
Safari 50 WG
Select Super 120 EC
Targa 10EC
Targa Super 05 EC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy
Decis Mega 50 EW
Ortus 05 SC
Proteus 110 OD

Fungicydy
Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE
Reveller 280 SC
Spyrale 475 EC
Tango Star 334 SE
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne
Adob Bor
Solubor DF

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka Doradcy. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcert EU oraz bezpieczeństwem produktu.

UWAGA!!! Nabycia wyżej wymienionych środków mogą dokonywać jedynie osoby; pełnoletnie oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane i określone w art. 28 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

 

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.