Aktualności

23/02/2018

Przedstawiciele Südzucker Polska S.A. spotkali się z Plantatorami w Krzyżowej i Rzeszowie.

W dniach 20 lutego w Krzyżowej i 22 lutego w Rzeszowie odbyły się tradycyjne spotkania przedstawicieli Südzucker Polska S.A. w osobach Marka Wójcika – Członka Zarządu, Mariusza Pawełka – Dyrektora ds. Surowcowych, Zbigniewa Izdebskiego – Regionalnego Dyrektora ds. Surowcowych z plantatorami.

Pan Marek Wójcik, Członek Zarządu Südzucker Polska S.A. przedstawił informacje z koncernu Südzucker oraz omówił aktualną sytuację na rynku cukru w Polsce. Pan Mariusz Pawełek, Dyrektor ds. surowcowych przedstawił wyniki minionej kampanii, a także zasady kontraktacji obowiązujące na kampanię 2018/2019. Pan Zbigniew Izdebski, Regionalny dyrektor ds. surowcowych szczegółowo omówił wyniki doświadczeń prowadzonych przez Südzucker Polska S.A. oraz ocenił miniony sezon agrotechniczny.

Miniony rok był dobrym rokiem dla naszych plantatorów. Podczas spotkania nagrodzono plantatorów, którzy uzyskali najwyższe wyniki: 

W rejonie Śląska:

            Plon cukru 15,60 t/ha 

           Plon cukru 16,33 t/ha

           Plon cukru 17,99 t/ha

 

W rejonie Południowego Wschodu:

           Plon cukru 16,26 t/ha 

           Plon cukru 16,88 t/ha

 

Wyróżnionym Plantatorom serdecznie gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów w uprawie buraka cukrowego w przyszłości.

Podczas spotkania był również czas na dyskusję podczas której przedstawiciele Südzucker Polska S.A. odpowiadali na pytania plantatorów. Plantatorzy pytali o kwestie związane z ostateczną wypłatą za buraki oraz o zapisy w nowej umowie kontraktacyjnej.