Aktualności

21/02/2011

VII Konferencja Surowcowa Sϋdzucker Polska S.A.

W dniach 17 i 18 luty w Bochni odbyła się VII Zimowa Konferencja Surowcowa Sϋdzucker Polska S.A.

W konferencji udział wzięli Prezes Zarządu Sϋdzucker Polska Dr Rainer Schechter oraz dwaj członkowie Zarządu: Adam Sebzda i Piotr Chrobot oraz Dyrektorzy Naczelni poszczególnych zakładów produkcyjnych (Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów, Świdnica) i wszyscy pracownicy działów surowcowych zakładów i centrali.
Oprócz tematów związanych z podsumowaniem sezonu agrotechnicznego, wyników kampanii 2010/2011  podjęto również dyskusję dotyczącą celów i zadań stojących przed Plantatorami i działem surowcowym SZP. Wszyscy byli zgodni, że kampania 2010/2011 była kampanią trudną ze względu na przebieg pogody. Niestety popełniono również kilka błędów (choroby liści, zbyt wczesny termin zbioru), które znacząco zmniejszyły plon i jakość. Zastanawiano się więc, co zrobić aby poprawić współpracę z Plantatorami jak również poprzez wzrost plonu i jakości zwiększyć opłacalność uprawy buraków.
Zaproponowany w nowej umowie wzrost ceny (30,29 EUR/t buraków kwotowych 16%) wsparty znanymi dotychczas premiami oraz kontraktacja w bardzo dobrej cenie (30E/t) buraków pozakwotowych to elementy które mają uatrakcyjnić uprawę i poprawić konkurencyjność tej rośliny. Zwracano uwagę aby poza ceną pamiętać o prawidłowej agrotechnice, nawożeniu, zwalczaniu chwastów, zdrowotności liści, terminie zbioru i przechowalnictwie. To głównie plon i jakość wpływają na dochód.
Propozycja koncernu została szczegółowo omówiona i przekazana inspektorom surowcowym, tak aby dysponowali oni pełną wiedzą na temat oferty skierowanej w tym roku do Plantatorów.

Nowy sezon został rozpoczęty, nasi inspektorzy są już w terenie i służą informacjami w tematach kontraktacji i doradztwa.