Aktualności

14/09/2012

Wapnowanie pod lupą.

Wieloletnie badania gleby metodą EUF (Elektro Ultra Filtracji) wskazują, że udział gleb kwaśnych  i bardzo kwaśnych w rejonach uprawy Südzucker Polska  stanowi ponad 75 %.

Powinniśmy wiedzieć, że proces zakwaszania gleb przebiega w sposób ciągły,  dlatego  każdy rolnik prowadzący intensywną produkcję roślinną powinien zadbać o utrzymanie optymalnego  odczynu (pH) swoich gleb poprzez stosowanie wapnowania.
Okres pożniwny to czas  planowania zasiewów na kolejny sezon przy uwzględnieniu kosztów. Należy pamiętać, że podstawą dla określenia właściwej dawki nawożenia są badania zasobności gleby w podstawowe składniki. Ocenia się, że w rejonach uprawy Südzucker Polska średnia zalecana dawka wapna w czystym składniku  na ha powinna wynieść 1400 kg. 

Wapno jest szczególnym nawozem, który warunkuje polepszenie właściwości fizyko – chemicznych warstwy ornej  m. in struktury gleby. Dodatkowo stymuluje procesy denitryfikacji, które przyczyniają się do ograniczenia strat azotu w glebie, zwiększa aktywności mikroflory odpowiedzialnej  za rozkład materii organicznej i co najistotniejsze odblokowuje składniki pokarmowe obecne w roztworze glebowym. Odkwaszanie gleby zwiększa  przyswajalność zarówno makro jak  i mikroelementów, co skutkuje bezpośrednio polepszeniem jakości plonów.

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.

Czas na wapno defekacyjne z cukrowni.