Aktualności

10/09/2012

Kampania 2012/2013 rozpoczęta.

Rozpoczął się okres planowania dostaw, rozpalono pierwsze piece wapienne, pierwsze kombajny wjechały na pola, oznacza to, że rozpoczyna się kolejna kampania cukrownicza. Z analizy podstawowych parametrów surowca do produkcji cukru wynika, że będzie to słodki, średnio długi sezon.

Buraki cukrowe, tak jak w roku ubiegłym, będą przerabiane w 5 cukrowniach. Kampania rozpoczyna się 11 września w cukrowniach: Cerekiew, Strzelin i 12 września w Świdnicy. We wszystkich 3 Śląskich cukrowniach oczekujemy blisko 125-dniowej kampanii. W Ropczycach i Strzyżowie kampania rozpocznie się odpowiednio 25 września i 2 października. 
Wyniki prób i ogólnie bardzo dobry stan plantacji pozwalają oczekiwać dobrych plonów i jakości. Szacujemy, że w obliczu takich uwarunkowań, realizacja przydzielonej kwoty cukru będzie niezagrożona.

Mamy nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie kampanii, czego sobie i Plantatorom życzymy.

Wykopki buraków w rejonie Cukrowni Cerekiew.

Załadunek buraków w rejonie Cukrowni Strzelin.

Pierwsze buraki na placu Cukrowni.