Aktualności

03/02/2023

Wapnowanie – ważny zabieg

Zakwaszenie gleb uniemożliwia uzyskanie wysokich plonów większości roślin uprawnych, a w szczególności buraków cukrowych. W celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych koniecznie jest wapnowanie.  W ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można starać się o dofinansowanie na ten cel.  Beneficjentem  programu w województwie dolnośląskim są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu.

Dotacje są przyznawane na zakup wapna nawozowego lub środków wapnujących. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości gospodarstwa i wynosi:

– do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

–  do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni 25- 50 ha użytków rolnych;

– do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Program będzie realizowany do 31.10.2023 r.