Aktualności

31/01/2023

Zarejestrowano nowe odmiany buraka cukrowego

25 stycznia Komisja ds. rejestracji odmian buraka cukrowego przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) zarejestrowała 17 nowych odmian. Zgodnie z obowiązującymi przepisami proces rejestracji był poprzedzony dwuletnimi badaniami, które realizowane były w 13 stacjach doświadczalnych. Wyniki odmian kandydatów do rejestracji porównywano do 4 odmian wzorcowych. W zestawie nowo zarejestrowanych, trzy odmiany wykazują wysoką tolerancję na chwościka CR+ i cztery tolerancję na nematody N.