Aktualności

13/12/2022

Wyniki  doświadczeń COBORU PDO

Südzucker Polska S.A. aktywnie uczestniczy w porejestrowych badaniach odmian buraka cukrowego, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Pozwala nam to porównać wyniki naszych doświadczeń, z tymi, które uzyskiwane są w państwowych ośrodkach badawczych. Wnioski płynące zarówno z naszych badań jak i tych wykonanych w COBORU są w pełni zbieżne: tam, gdzie na polach pojawia się problem występowania nicieni mątwika (stacje COBORU w Słupi Wielkiej, Lisewie, Kościelnej Wsi i Głębokim) odmiany z deklarowaną tolerancją na nematody, osiągały na ogół najlepsze wyniki plonowania i parametrów jakościowych.

Wyniki przedstawione przez COBORU pokrywają się z tymi uzyskanymi w Südzucker Polska S.A. odnośnie poziomu plonów i zawartości cukru odmian technologii Conviso w stosunku do odmian konwencjonalnych. Obserwacje te, potwierdzają naszą opinie co do technologii Conviso jako metody tyleż wygodnej w zwalczaniu chwastów, co nieefektywnej w osiąganiu wysokich parametrów. Dostarczone przez COBORU wyniki badań jednoznacznie wskazują odmiany serii SMART jako te, które znacząco odbiegały od pozostałych względem osiąganych plonów cukru.

W świetle nadesłanych z COBORU wyników, wartymi odnotowania są przekroczenia dopuszczalnych norm wystąpienia pośpiechów i burakochwastów, które zaobserwowano na trzech z osiemnastu testowanych odmian (August, BTS2420, FD Wind). Zaledwie cztery odmiany nie wykazały występowania pośpiechów  (FD Junon, Attut, Jagan, Viola KWS). Warto uwzględnić i ten parametr przy wyborze odpowiedniej odmiany nasion, gdyż problem pośpiechów i burakochwastów  z jednej strony może znacząco obniżyć przydatność pola do uprawy buraków w kolejnych latach w przypadku pozostawienia roślin z pędami nasiennymi na polach, z drugiej zaś generuje on nakłady dodatkowej pracy ręcznej związanej z koniecznością ich usuwania w okresach zintensyfikowanych działań na innych uprawach w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Zachęcamy do szczegółowej analizy badań porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO).