Aktualności

16/12/2022

Co zrobić z miejscem po pryzmie?

Po odebraniu buraków z pryzmy wielu Plantatorów zastanawia się co zrobić z pozostałościami po pryzmie. Jeśli Plantator dołożył starań, pole było wolne od chwastów oraz porażenie chwościkiem było niewielkie, resztki pozostałe po doczyszczarce wystarczy dobrze wymieszać z glebą, ewentualnie rozciągnąć w najbliższym otoczeniu i głęboko zaorać. Niewielka ilość resztek mineralnych i odłamki buraków wnoszą do gleby cenne pierwiastki.

Niestety w niektórych przypadkach pozostałości po pryzmie stanowią duży problem, szczególnie wtedy, gdy plantacja była zachwaszczona lub mocno porażona  chwościkiem. Doczyszczarka, po załadunku na samochody,  zostawia grubą warstwę zanieczyszczeń na polu. Zeschnięte łodygi chwastów, suche liście  oraz odłamki buraków należy zebrać, najlepiej ładowarką czołową, wywieźć jeśli to możliwe na ugór lub rozrzucić na pole, gdzie w najbliższym okresie nie planujemy siewu buraków, aby uniknąć porażenia chorobami grzybowymi.  

Następnie miejsce po pryzmie należy wyrównać, mieszając pozostałości agregatem uprawowym i głęboko zaorać.