Aktualności

10/12/2013

Wyniki Doświadczeń Polowych Südzucker Polska

Mija kolejny sezon w uprawie buraka cukrowego, podczas którego Dział Doświadczeń Südzucker Polska przeprowadził szereg ścisłych doświadczeń polowych.

Koniec roku to czas podsumowania prowadzonych prac i publikacji zebranych podczas całego sezonu wyników.

Mijający rok był trudny i wymagający ze względu na warunki atmosferyczne. Sezon wegetacyjny wystartował relatywnie późno, siewy rozpoczęły się dopiero po połowie kwietnia. Maj i czerwiec charakteryzował się nadmiernymi opadami deszczu, które niejednokrotnie występowały nawalnie. Lato i jesień natomiast sprzyjały prawidłowej wegetacji. Zbiór doświadczeń ścisłych rozpoczął się 20 września i zakończył się pod koniec II dekady listopada. Pomimo wszystkich trudności doświadczenia zostały w prawidłowy sposób zakończone. Ostatnim etapem prac przy doświadczeniach jest opracowanie wyników. Pozyskane wyniki i obserwacje służą pomocą w doradztwie i wybraniu najlepszych produktów i zaleceń dla naszych Plantatorów.

Jak co roku zachęcamy do lektury i analizy prezentowanych wyników, które zamieszczone zostały tradycyjnie w zakładce „Doświadczenia”.

Przeprowadzone doświadczenia charakteryzowały się bardzo wysokimi plonami i wysoką zawartością cukru. Sprawia to, że prezentowane wyniki są miarodajnym materiałem do oceny testowanych produktów oraz  formułowania prawidłowych zaleceń. Dzięki temu, wyniki są podstawą  w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących uprawy buraków cukrowych.

Wszystkim czytelnikom życzymy interesującej lektury, która będzie podstawą wyciągnięcia najlepszych wniosków służących wdrażaniu jak najlepszych rozwiązań.