Aktualności

05/09/2012

Wyniki prób gleby w rejonach plantacyjnych Südzucker Polska.

Coraz większym zainteresowaniem wśród Plantatorów cieszy się metoda kompleksowej analizy gleby metodą Elektro Ultra Filtracji (EUF).

Więcej o EUF można się dowiedzieć wchodząc do zakładki Agrotechnika – Nawożenie.
W tym roku z tej metody skorzystało prawie 550 Plantatorów. W ciągu trzech tygodni od momentu pobrania próbek gleby Plantatorzy otrzymali zalecenia nawozowe. Pobranie prób glebowych i wykonanie nawożenia już jesienią w oparciu o zalecenia to oficjalne rozpoczęcie kolejnego sezonu agrotechnicznego. Szkoda, że nie wszyscy wykonują analizy i nie wszyscy nawożą stosując dawki wynikające z zaleceń. Zbyt niskie i zbyt wysokie nawożenie jest błędem wpływającym na koszty i plon.
Przenawożenie buraków (szczególnie azotem) może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość, głównie polaryzację. Czekanie z nawożeniem aż do wiosny również jest błędem, bo opóźnia siew i osłabia wschody buraków.

Co można powiedzieć o wynikach tegorocznych analiz?
– nadal utrzymuje się duży odsetek gleb z niską zasobnością w wapń i bor,
– poprawie ulega zasobność w potas i fosfor
– cieszy dobra zasobność w siarkę
– nadal kontrowersyjnym pierwiastkiem pozostaje azot, którego zawartość wg analiz kształtuje się na poziomie średniej zasobności

Poniżej przedstawiamy mapki z wynikami tegorocznych analiz.

Jeśli z wykonanych analiz policzymy średnią to w oparciu o uzyskaną zasobność nawożenie pod buraki cukrowe w 2013 roku w przeliczeniu na jeden hektar powinno być następujące:
• 70 kg azotu
• 50 kg fosforu
• 150 kg potasu
• 1400kg wapnia
• 30 kg magnezu
• 2 kg boru
W przypadku pytań lub wątpliwości nasi Doradcy służą pomocą.