Aktualności

02/01/2018

Zakończenie doświadczenia przechowalniczego w Starym Lublińcu

Warunkiem właściwego przechowania buraków cukrowych w pryzmach, przeznaczonych do późnego przerobu, jest ich właściwe okrycie włókniną, zabezpieczającą przed mrozem i stratami masy oraz ubytkiem cukru w korzeniach.

Pod koniec listopada 2017 roku w  Dobieszowie – rejon cukrowni Cerekiew i Starym Lublińcu –  rejon cukrowni Ropczyce, założono dwa doświadczenia dotyczące przechowalnictwa buraków.

W doświadczeniach testowane są cztery warianty:

Pryzma przechowalnicza z czterema technikami okrycia oraz próby kontrolne buraków do umieszczenia w testowanych wariantach

Celem doświadczenia jest określenie wpływu okrycia  na jakość przechowywania buraków i stabilizację temperatur w pryzmie. 27 grudnia 2017 roku w Starym Lublińcu doświadczenie z przechowalnictwa zostało zakończone,  a  próby korzeni z poszczególnych wariantów trafiły do analizy laboratoryjnej w Strzelinie.

Doświadczenie w Starym Lublińcu prowadzone było od 23.11.2017 do 27.12.2107. podczas przechowywania buraków wystąpiły dwa krótkie okresy spadku temperatur poniżej 00C pomiędzy: 27 i 30-tym listopada i 19 i 22-tym grudnia.  Ważnym i ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że każdy z analizowanych wariantów okrycia, stabilizował temperaturę wewnątrz pryzmy.

Pomiar temperatur w testowanych wariantach

W doświadczeniu nie został przetestowany wariant z dodatkowym okryciem Jupette, ponieważ temperatury w trakcie przechowywania nie spadły do założonych wartości, które uzasadniałyby wprowadzenie dodatkowego okrycia.

Drugie doświadczenie będzie zakończone w połowie stycznia 2018 roku.