Aktualności

30/09/2020

Zmiana stawki podatku VAT na buraki cukrowe dla plantatorów rozliczających się na zasadach ogólnych

W dniu 29 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową (WIS) na towar buraki cukrowe i uznał, że właściwą stawką dla buraków jest 8% a nie dotychczas stosowane 5%. WIS obowiązuje wszystkie podmioty – wszystkich podatników VAT dostarczających buraki cukrowe w całej Polsce.

Wydanie WIS ma związek z wejściem w życie od 1 lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT, która zmieniła klasyfikację statystyczną buraków cukrowych.

Towar – burak cukrowy

Rozstrzygnięcie: CN 12

Stawka podatku od towarów i usług: 8% 

Obowiązująca stawka podatku VAT to 8% dla plantatorów rozliczających się na zasadach ogólnych i dostarczających buraki cukrowe do podmiotu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja cukru (CN 12).

Dla rolników ryczałtowych stawka podatku VAT na buraki cukrowe nie zmieniła się i wynosi 7%.