Aktualności

01/10/2020

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2020/2021

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2020/2021 będzie zastosowany kurs euro = 4,4727 PLN (w roku ubiegłym był to kurs 4,3531 PLN).

Jest to średni kurs z września 2020 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.