Aktualności

04/10/2021

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2021/2022

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2021/2022 będzie zastosowany kurs euro = 4,5681 PLN (w roku ubiegłym 2020 był to kurs 4,4727 PLN, a w roku 2019 – 4,3531 PLN).

Jest to średni kurs z września 2021 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.