Aktualności

01/10/2021

Czym jest materia organiczna?

Próchnicę gleby można porównać do klucza, który otwiera potencjał  budowania plonu w uprawie buraka cukrowego i innych roślin uprawnych. Budowanie materii organicznej jest procesem długim, a jego efekty są widoczne  z biegiem lat. Niektóre korzyści mogą być zauważalne w przeciągu 12 miesięcy, inne w momencie pojawiania się czynników stresowych tj. suszy czy ulewnych deszczy. Istotne jest cykliczne badanie poziomu próchnicy, aby ustalić kierunek zmian oraz zrozumieć czy właściwie postępujemy. Może do tego posłużyć analiza gleby metodą EUF, która poza określeniem zawartości mikro i makro składników ocenia również poziom próchnicy.

Oto kilka ważnych zaleceń mających na celu zwiększenie poziomu próchnicy. Niektóre z nich można zastosować już teraz, aby efekty były widoczne w uprawach 2022 roku: