Aktualności

19/10/2021

Znamy treść Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r. w tym buraków cukrowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-pośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:


§ 1. Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r. wynosi w przypadku płatności do:
1) roślin strączkowych na ziarno – 685,70 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
2) roślin pastewnych – 457,46 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
3) ziemniaków skrobiowych – 1210,32 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
4) buraków cukrowych – 1547,13 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
5) pomidorów – 3371,12 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
6) chmielu – 2087,75 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
7) truskawek – 1313,93 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
8) lnu – 558,70 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
9) konopi włóknistych – 198,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.