Aktualności

02/10/2023

Co powinniśmy wiedzieć o prasowanych wysłodkach buraczanych

Wysłodki buraczane, oprócz tego, że są dobrym wkładem dla biogazowni, stanowią bardzo dobrą konkurencję dla innych produktów stosowanych do wytwarzania jakościowych pasz. W wysłodkach prasowanych woda stanowi ok. 70-80%, a ich różnorodny skład chemiczny sprawia, że są materiałem wymagającym natychmiastowego zagospodarowania. Dlatego większość wysłodków poddaje się kiszeniu i w takiej formie są dostępne przez cały rok.

Istnieje kilka technologii zakiszania wysłodków:

– zakiszanie w silosach,

– zakiszenie w rękawach foliowych,

– zakiszenie w balotach.

Uzyskane w ten sposób kiszonki są wartościową  paszą dla bydła mlecznego, zachowują swoją trwałość i świeżość przez dłuższy czas. Kiszone wysłodki buraczane zwiększają wydajność w produkcji, stymulują fermentację żwaczową, korzystnie wpływają na łagodzenie stanów zapalnych i innych zaburzeń przewodu pokarmowego. Więcej informacji na temat tego produktu, pozyskiwanego przy okazji uprawy buraka cukrowego, można uzyskać kontaktując się z naszymi Doradcami.