Aktualności

26/09/2023

Przedłużenie możliwości stosowania glifosatu

W dniu 26 lipca 2023 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował swoje wnioski w sprawie toksyczności glifosatu (C3H8NO5P). Na podstawie tych wniosków, Komisja Europejska sfinalizowała i opublikowała sprawozdanie, w którym proponuje odnowienie unijnego zezwolenia na glifosat na 10 lat.

Jednocześnie Komisja udostępniła państwom członkowskim swój projekt aktu wykonawczego w którym opowiada się za dziesięcioletnim okresem odnowienia, czyli okresem dłuższym niż ostatnie przyznane przedłużenie na 5 lat.