Aktualności

16/11/2023

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Listopad i początek grudnia to czas, w którym zbierane są buraki z przeznaczeniem na ich dłuższe przechowywanie.

Jeżeli mówimy o długookresowym przechowalnictwie to bardzo ważne jest aby do minimum ograniczyć straty masy i jakości zgromadzonych w pryzmach buraków. Prowadzone od kilku lat doświadczenia pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną ogranicza straty, ułatwia doczyszczanie, załadunek, czyni surowiec łatwiejszym w przerobie.

Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem aby uniknąć błędów, które w przeszłości były popełniane:

  1. miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków,
  2. do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych,
  3. pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach, uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki,
  4. pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków,
  5. dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur, okrywamy dodatkowo słomą,
  6. monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie, szczególnie po i przy silnym wietrze.

Po przeanalizowaniu sytuacji w rejonie działania SZP i uwzględnieniu prognoz pogody na najbliższy czas postanawiamy i informujemy że: 

Informujemy, że nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, iż włóknina niweluje wahania temperatur w porównaniu do wariantu bez okrycia w granicach + /- 5°C. Stabilizacja temperatury w pryzmie, korzystnie wpływa na jakość przechowywanych buraków. Wyniki doświadczeń z przechowalnictwa pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną, zabezpiecza przed stratami cukru w ilości ok. 400g/tonę/dobę https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/doswiadczenia/wyniki-doswiadczen-2022/przechowalnictwo-2022/

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą. Zalecamy również lekturę broszury Okrywanie pryzm oraz zachęcamy do obejrzenia filmu.